Informacje zgodnie z § 5 Telemedia Act (TMG)

Deutscher Guttempler Orden (I.O.G.T.)
Adenauerallee 45
20097 Hamburg

Wpis do rejestru

Wpis do rejestru stowarzyszeń
Forma prawna: zarejestrowane stowarzyszenie
Sąd rejestrowy: Amtsgericht Hamburg
Numer rejestracyjny: VR 4246

Reprezentowany przez

Rada Dyrektorów: Petra Krause, Frithjof Axt, Fredric Schulz, Rainer Uszinski

Kontakt

Telefon: +49-40-28407699-0
Fax: +49-40-28407699-99
E-mail:

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Deutscher Guttempler Orden (I.O.G.T.) e.V.
Adenauerallee 45
20097 Hamburg

Reprezentowany przez
Rada Dyrektorów: Petra Krause, Frithjof Axt, Fredric Schulz, Rainer Uszinski

Osoby kontaktowe do spraw technicznych związanych z obsługą strony internetowej

Axel Herdejürgen, Johann Tjaden, Jörg Paulick, Frank Lindemann, Christian Bölckow, Andreas Hart, Matthias Kaiser
E-mail: